Game Line 98 - Chơi Game Line 98 Màn Hình Rộng

24/06/18
1.146

Mô Tả Game Line 98 - Chơi Game Line 98 Màn Hình Rộng

Line 98 - Chơi Game Line 98 Màn Hình Rộng cổ điển cực hay mọi thời đại với tất cả mọi người nhiều lứa tuổi khác nhau.

Hướng Dẫn Game Line 98 - Chơi Game Line 98 Màn Hình Rộng

Sử dụng chuột để sắp xếp các quả bóng thành 1 hàng khi đủ số lượng ta sẽ được điểm.<br>Khi chơi game line 98 bạn cần phải sắp xếp ít nhất 5 quả bóng cùng màu (ví dụ như màu vàng) theo các hàng ngang, dọc, các đường chéo thì các bạn sẽ ghi được điểm.<br>Lưu ý: Để lưu được điểm bạn cần chơi cho đến khi bạn thua và trò chơi kết thúc.