0

Game Bảo Vệ Bờ Biển

24/06/18
36

Mô Tả Game Bảo Vệ Bờ Biển

Game Bảo Vệ Bờ Biển - hãy cùng tham gia trò chơi này bảo về bở biển được bình yên nào!

Hướng Dẫn Game Bảo Vệ Bờ Biển

Sử dụng chuột để điều khiển cung tên bắn vào những quân lính đang tiến vào bờ biển nhé.