0

Game Một ngày ở Paris, Game thời trang hấp dẫn nhất